Pages

Mosam

Ab ane vole mosam ko hi le lo ki kitna borring mosam ane vola hai jab log pani ke liye to koi light ke liye to koi sone ke liye ya koi rat hone ka intjar karega....

No comments:

Post a Comment